Άμεση η ανάγκη πρόσληψης παιδοψυχίατρου στο Νοσοκομείο της Καβάλας

Επιστολή της δημάρχου Καβάλας στον διοικητή Τάσο Καρασαββόγλου, όπου επισημαίνεται η ταλαιπωρία των παιδιών που πάσχουν με αυτισμό καθώς και των οικογενειών τους, που αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Κομοτηνή

Την ανάγκη πρόσληψης παιδοψυχίατρου στο Νοσοκομείο Καβάλας προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα παιδιά που πάσχουν με αυτισμό, όχι μόνο της περιοχής αλλά και των όμορων Νομών, που τώρα εξυπηρετούνται στην Κομοτηνή, επισημαίνει με επιστολή της προς τον Τάσο Καρασαββόγλου η δήμαρχος Καβάλας. Απευθυνόμενη προς τον διοικητή του Νοσοκομείου η Δήμητρα Τσανάκα αναφέρει τους λόγους της ύπαρξης γιατρού της συγκεκριμένης ειδικότητας και εκφράζει την ελπίδα ότι το αίτημα των οικογενειών των παιδιών θα εισακουστεί.

Ακολουθεί η επιστολή του δήμου Καβάλας προς τον διοικητή του Νοσοκομείου Καβάλας

«Η έλλειψη γιατρού της συγκεκριμένης ειδικότητας ταλαιπωρεί τα παιδιά της Καβάλας και τις οικογένειες τους»

«Αξιότιμε κύριε Διοικητά, Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να θέσω υπ’ όψιν σας ένα ζήτημα το οποίο είμαι βεβαία πως γνωρίζετε, πλην όμως ως Δήμαρχος Καβάλας γίνομαι αποδέκτης των παραπόνων των συνδημοτών μας.

Ως γνωστόν σε εσάς, στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας δεν υπάρχει ιατρός με ειδικότητα Παιδοψυχιάτρου. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα παιδιά πάσχοντα με αυτισμό να αναγκάζονται να απευθύνονται στην Κομοτηνή, η οποία σημειωτέον καλύπτει ολόκληρη την Περιφέρεια Α.Μ.-Θ., με όλες τις δυσχέρειες και την ταλαιπωρία των παιδιών αυτών και των γονέων και κηδεμόνων τους που αυτό συνεπάγεται.

Η μετάβαση αυτή στην Κομοτηνή καθίσταται αναγκαία και για τον επιπλέον λόγο ότι, όπως γνωρίζετε, και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι εργοθεραπεύτριες και λογοθεραπεύτριες που στελεχώνουν το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καβάλας δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να χορηγούν γνωματεύσεις που θα επιτρέψουν στους δικαιούχους – ασφαλισμένους να προβούν στην αντίστοιχες ενέργειες κάλυψης των δαπανών από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Επομένως, η μοναδική επιλογή των δικαιούχων αυτών είναι η μετάβαση στην Κομοτηνή για επίσκεψη στον Παιδοψυχίατρο, με όλες τις επιβαρυντικές, σωματικά-ψυχικά-χρονικά, συνέπειες που μπορεί αυτό να επιφέρει.

Για τους λόγους αυτούς, και έχοντας σε πλείστες όσες περιπτώσεις εισπράξει την αγωνία των συνδημοτών μας που εξαρτώνται από τις υπηρεσίες αυτές, θα ήθελα να σας μεταφέρω τόσο προσωπικά όσο και εκφράζοντας την επιθυμία των ανθρώπων αυτών, όπως προχωρήσετε άμεσα κατά το δυνατόν σε διαδικασίες πρόσληψης ιατρού με ειδικότητα Παιδοψυχιάτρου στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Αυτού του είδους η στελέχωση του ΓΝΚ θα έχει πολλαπλά οφέλη. Κατά πρώτον θα εξυπηρετήσουμε τους πολίτες της Καβάλας, έτι δε περαιτέρω σε περίπτωση ύπαρξης Παιδοψυχιάτρου στο ΓΝΚ θα εξυπηρετούνται συνάμα και οι όμοροι Νομοί Δράμας και Ξάνθης με ευρύτερο αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση της αντίστοιχης Υπηρεσίας στην Κομοτηνή. Έτσι, οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι ταχύτερες, αποτελεσματικότερες και με ευνοϊκότερους για τους πολίτες όρους, το συμφέρον των οποίων θα πρέπει να αποτελεί πάντοτε για εμάς, ως δημόσιοι λειτουργοί ο καθείς εκ της θέσεως που κατέχει,  μοναδική έννοια και στόχο.

Με την πεποίθηση ότι θα ενσκύψετε με την δέουσα προσοχή επί του ανωτέρω τιθέμενου ζητήματος, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων».