ΔΕΥΑ Καβάλας: Ζητάει 15.390.648 ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι για να αναβαθμίσει το δίκτυο της

Διαβάστε τη λίστα με τα έργα για τα οποία ζητάει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα

Έργα προϋπολογισμού 15.390.648 ευρώ, έχει υποβάλλει μέχρι τώρα η ΔΕΥΑΚ του δήμου Καβάλας, προς χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, που με την χρηματοδότησή τους, θα αναβαθμιστεί το σύνολο του δικτύου της Δημοτικής Επιχείρησης, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε.

Αναλυτικά ήδη έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020,

—το έργο προϋπολογισμού 1.858.797 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών, με τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό, σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καβάλας.

Αναμένεται να ενταχθούν και τα υπόλοιπα έργα που έχουν ήδη υποβληθεί. Πιο συγκεκριμένα έχουν υποβληθεί προς ένταξη για χρηματοδότηση από το Περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 τρία έργα, συνολικού προϋπολογισμού 9.353.997 ευρώ:

—Το έργο για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας στο εσωτερικό δίκτυο της Κοινότητας Αμυγδαλεώνα προϋπολογισμού 4.279.200 ευρώ,

—το έργο για την κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας στην περιοχή Κηπούπολης στην πόλη της Καβάλας, προϋπολογισμού 3.216.000 ευρώ και

—το έργο για τη σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master plan) και την υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Καβάλας, προϋπολογισμού 870.044 ευρώ.

Επίσης έχουν υποβληθεί προς ένταξη για χρηματοδότηση, τρία σημαντικά έργα στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, συνολικού προϋπολογισμού 5.166.607 ευρώ:

—Το έργο για την αναβάθμιση και αντικατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού της Ε.Ε.Λ. της πόλης της Καβάλας, το οποίο είναι εγκαταστημένο περισσότερο από μια εικοσαετία, προϋπολογισμού 1.018.040 ευρώ.

—Το έργο για την κατασκευή εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων και σύνδεση του Πηλοθεραπευτηρίου Κρηνίδων με το αντλιοστάσιο Α1-Λυδίας, προϋπολογισμού 428.567 ευρώ και

—το έργο για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καβάλας, προϋπολογισμού 3.720.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η ΔΕΥΑΚ ετοιμάζει την υποβολή και άλλης πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, για ένταξη και χρηματοδότηση, για

—έργα ύδρευσης στο εσωτερικό δίκτυο της πόλης της Καβάλας (και του Περιγιαλίου, ιδιαίτερα) προϋπολογισμού άνω των 10.000.000 ευρώ.