Δήμος Καβάλας: Τέσσερα έργα περιμένουν τον ανάδοχό τους

Υπογράφηκαν οι διακηρύξεις και αναμένεται η διαγωνιστική διαδικασία για έργα φωτισμού, συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων και σχολείων και την ανάπλαση της πλατείας στον Αμυγδαλεώνα

Τις διακηρύξεις τεσσάρων έργων υπέγραψε η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα και μετά την δημοσίευσή τους, θα γίνει η σχετική διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη των αναδόχων.

-Πρόκειται για το έργο ανάπλασης και ανακατασκευής της πλατείας του Αμυγδαλεώνα, της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, με γνώμονα την ανάδειξη του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της περιοχής. Η συνολική παρέμβαση θα γίνει σε έκταση 1.300 περίπου τ.μ., με τη δημιουργία ενός μικρού αμφιθεάτρου και τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου, φτάνει τα 225.000 ευρώ.

-Το δεύτερο έργο που πρόκειται να δημοπρατηθεί, έχει να κάνει με συντηρήσεις και αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, μικρής κλίμακας, μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές του Δήμου Καβάλας, για την αντιμετώπιση από την Τεχνική Υπηρεσία εκτάκτων προβλημάτων που παρουσιάζουν κοινόχρηστοι χώροι και κατασκευές του Δήμου Καβάλας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου φτάνει τις 247.980 ευρώ.

-Η διακήρυξη ενός ακόμη έργου είναι προς δημοπράτηση, και που έχει να κάνει με την επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρησης τέτοιων δικτύων. Γενικότερα θα γίνουν επεμβάσεις στο δίκτυο, είτε πρόκειται για εναέριο, είτε για υπόγειο, σε δρόμους που προβλέπονται από την συγκεκριμένη μελέτη και αφορούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Το έργο είναι προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

-Τέλος, υπογράφηκε από τη Δήμαρχο Δήμητρα Τσανάκα, η διακήρυξη που έχει να κάνει με εργασίες συντήρησης, επισκευών και κατασκευών μικρής κλίμακας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων στα σχολικά κτίρια του Δήμου Καβάλας, Ενδεικτικά, οι εργασίες αφορούν αποξηλώσεις καθαιρέσεις και εκσκαφές, σκυροδέματα, λιθοδομές και επιχρίσματα, στέγες, κουφώματα, χρωματισμούς, εργασίες πρασίνου, μονώσεις, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κλπ. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου είναι 200.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο ακολουθεί, το ήδη σε εξέλιξη συγχρηματοδοτούμενο με το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» έργο, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ.