ΔΕΥΑ Καβάλας: Διόρθωσε πολλές «ζημιές» στον πρώην δήμο Φιλίππων

Ανακοίνωση της Επιχείρησης με τις παρεμβάσεις που πραγματοποίησε τον τελευταίο καιρό το τεχνικό δυναμικό της

Παρεμβάσεις στην δημοτικό διαμέρισμα των Φιλίππων πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες όλο το τεχνικό δυναμικό της ΔΕΥΑ Καβάλας που  βρέθηκε στη περιοχή στοχεύοντας στην επίλυση των αρκετών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Επιχείρησης έγιναν οι συγκεκριμένες ενέργειες:
Αποκαταστάσεις βλαβών στον κεντρικό δρόμο.
Αποκατάσταση βλάβης και αποκατάσταση οδοστρώματος στον δρόμο προς τα νεκροταφεία.
Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης Φ110 στο κεντρικό δρόμο για τις Βρυσούλες.
Σύνδεση της γεώτρησης Άγρευσης και της γεώτρησης Ύδρευσης.
Τοποθέτηση καινούργιας αντλίας γεώτρησης Ύδρευσης.