Μέχρι το τέλος Μαΐου η προθεσμία για την «κάρτα στάθμευσης μονίμου κατοίκου»

Παρατείνεται μέχρι το τέλος του μήνα η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο πλαίσιο της εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Καβάλας

Παρατείνεται ως το τέλος Μαΐου (31/5) η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την προμήθεια «κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου» για την ελεγχόμενη στάθμευση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019, στο κτίριο της Δημοτικής Αστυνομίας στην οδό Παλαιολόγου 4, γραφείο 7  αυστηρά κατά τις ώρες 09.00-12.30.

Για την χορήγηση της κάρτας οι πολίτες πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1) Εκτύπωση του εντύπου Ε1 του τελευταίου έτους με σβησμένα τα οικονομικά στοιχεία, όπου αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία
2) Εκτύπωση του εντύπου Ε9 του τελευταίου έτους, όπου περιέχεται το σχετικό ακίνητο.
3) Φωτοαντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μισθωμένης οικίας)
4) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας (σε περίπτωση Leasing, φωτοτυπία συμβολαίου μεταξύ εταιρίας και ενδιαφερομένου. Εάν η εταιρία παραχωρεί το όχημα μέσω Leasing στον ενδιαφερόμενο, θα προσκομίζει βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο ότι παρέχει μόνο σε αυτόν το όχημα, προκειμένου να το χρησιμοποιεί).
5) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
6) Πρόσφατος λογαριασμός της ΔΕΗ ή άλλης εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου θα βεβαιώνεται το οικιακό τιμολόγιο. Σε περίπτωση πρόσφατης σύνδεσης, φωτοτυπία του συμβολαίου με την εταιρία.
7) Αίτηση, η οποία θα χορηγείται από την υπηρεσία
Κάρτα μονίμου κατοίκου δικαιούνται οι κάτοικοι των οποίων η οικία βρίσκεται στις οδούς που αναφέρονται στην υπ’αριθμ.52/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα 2513500226,2513500220.