Δήμος Καβάλας και ΤΕΕ-ΑΜ ψάχνουν λύσεις για το πρόβλημα της πολεοδομίας

Τι αποφασίστηκε για να αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα στις καθυστερήσεις διεκπεραίωσης πολεοδομικών υποθέσεων

Σε συνέχεια των συσκέψεων και των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν και που αφορούσαν στις καθυστερήσεις διεκπεραίωσης πολεοδομικών υποθέσεων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, συνάντηση στο γραφείο της Δημάρχου Καβάλας. Στην συνάντηση  συμμετείχαν η Δήμαρχος, η  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Υ.ΔΟΜ. Καβάλας Ευαγγελία Δρακονάκη, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του ΤΕΕ ΑΜ Απόστολος Παυλίδης και ο Δ/ντης Υ.ΔΟΜ. Καβάλας Μιχάλης Φλώρος.

Σε μία προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης έγινε αναλυτική και εμπεριστατωμένη συζήτηση των δυσκολιών (καθυστερήσεις έκδοσης αδειών, υποστελέχωση υπηρεσίας δόμησης, νέο νομοθετικό πλαίσιο κλπ)  που αναμφίβολα απασχολούν όλους, τεχνικό κόσμο, υπηρεσίες και βέβαια τον πολίτη.

Συμφωνήθηκε ένα πλαίσιο άμεσων κατά το δυνατόν ενεργειών για την αντιμετώπισή τους ώστε:

  1. Να δοθεί λύση στο φλέγoν ζήτημα της χορήγησης βεβαίωσης όρων δόμησης από το Δήμο Θάσου.
  2. Να συναφθεί προγραμματική σύμβαση με καταρχήν συμμετοχή του δήμου Καβάλας και το ΤΕΕ ΑΜ. Αντικείμενό της θα είναι η διεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή κοινών και επαναλαμβανόμενων ελλείψεων υποβαλλόμενων φακέλων στις Υ.ΔΟΜ. του νομού, για τη χορήγηση άδειας δόμησης, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου.
  3. Να υλοποιηθούν από κοινού συντονισμένες προσπάθειες του ΤΕΕ ΑΜ και του δήμου Καβάλας, για την επίλυση νομοθετικών κενών που θα επιτρέψουν τον έλεγχο αδειών από άλλες Υ.ΔΟΜ., έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για την ελάχιστη στελέχωση των υπηρεσιών.