Η δημοτική ενότητα Φιλίππων αποκτά Τοπικό Χωρικό Σχέδιο

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας με προϋπολογισμό σχεδόν 1,5 εκατομμύρια ευρώ

Ανακοινώθηκε την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, η απόφαση του Περιφερειάρχη, για την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) του Καλλικρατικού Δήμου Καβάλας, προϋπολογισμού 1.493.317,25 ευρώ.

Το έργο εκπονήθηκε με εντολή της Δημάρχου Καβάλας Δήμητρας Τσανάκα, τις συντονισμένες ενέργειες της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Ευαγγελίας Δρακονάκη, της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Δόμησης, καθώς και του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Δημοσθένη Τουλκίδη και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου Καβάλας.

Μετά την πάροδο πενταετίας από την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του πρώην Δήμου Καβάλας, υπάρχει η δυνατότητα από το νόμο για την αναθεώρηση του, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για την εξάλειψη λαθών, τα οποία θα έχουν ανακαλυφθεί εντός της πενταετίας.

Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά οι οικισμοί της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, θα αποκτήσουν Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (διάρθρωση των χρήσεων γης, ειδική υδραυλική μελέτη οριοθέτησης των υδατορεμάτων κ.α.)  με ό,τι αυτό συνεπάγεται, προς όφελος της περιουσίας των ιδιοκτητών και του Δήμου.