Τα τμήματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στον δήμο Καβάλας

Οι τίτλοι προγραμμάτων και η διάρκειά τους-Πώς μπορείτε να εγγραφείτε και ποιες οι προϋποθέσεις

O δήμος Καβάλας, το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του ΚΔΒΜ του δήμου Καβάλας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο ΚΔΒΜ του δήμου Καβάλας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α Τίτλοι Προγραμμάτων-Διάρκεια σε ώρες

  • 1 3.1 Επεξεργασία Κειμένου-Διαδίκτυο (Ι) 50
  • 2 3.2 Υπολογιστικά Φύλλα-Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
  • 3 3.3 Βάσεις Δεδομένων-Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50
  • 4 3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
  • 5 3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25
  • 6 3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
  • 7 3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα 50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Πληροφορίες και εγγραφές

Δηλώσεις συμμετοχής: Στον 1ο όροφο της Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας (Κασσάνδρου 6 Καβάλα), από τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, κατά τις ώρες 09:00-13:00.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.