Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας 26.06.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 11ης συνεδρίασης για το 2019

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, στις 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Εκμίσθωση με απευθείας συμφωνία του δημοτικού χώρου 1500τ.μ. στο δημοτικό στάδιο για εγκατάσταση και λειτουργία τσίρκου.
2. Έγκριση ή μη 5ης παράτασης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης οικίας επί της οδού παρ. Ερμιόνης 25 στην Παναγία Καβάλας.
3. Ανάκληση απόφασης για παράταση μισθωτηρίου συμβολαίου – Λήψη νέας για εκμίσθωση.
4. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη στο Ο.Τ. 1062 στο Περιγιάλι Καβάλας.
5. Γνωμοδότηση για μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη, όσον αφορά στις αρχικές ιδιοκτησίες 0101764, 0101640 και 0101634, με τελικά αποδιδόμενα οικόπεδα το 02 στο Γ1015 το 01 στο Γ1009 το 01Ν στο Γ990 και το 02 στο Γ1006, στο Περιγιάλι Καβάλας.