Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας 27.06.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2019

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Παραχώρηση δημοτικής έκτασης. (Τοπική Κοινότητα Λιμνιών)
2. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη στο Ο.Τ. 1062 στο Περιγιάλι Καβάλας.
3. Γνωμοδότηση για μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη, όσον αφορά στις αρχικές ιδιοκτησίες 0101764, 0101640 και 0101634, με τελικά αποδιδόμενα οικόπεδα το 02 στο Γ1015, το 01 στο Γ1009, το 01Ν στο Γ990 και το 02 στο Γ1006, στο Περιγιάλι Καβάλας.