Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 27ης Συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2019

Τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019, στις 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019.
2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
3. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
5. Έγκριση πρακτικού α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και β) περί ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξη προσωρινών αναδόχων στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια διαφόρων χρωμάτων, βερνικιών και συναφών ειδών», εκτιμώμενης αξίας 36.997,48€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).