Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας 16.09.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 16ης Συνεδρίασης της Κοινότητας για το 2019

Τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, στις 14:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», ιδιοκτησίας ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΙΤΡΑ, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Καβάφη 1, στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
2. Έγκριση χορήγησης προέγκρισης για ίδρυση περιφραγμένου, εκτός κτιρίου (υπαίθριου) παιδότοπου σε χώρο με την με αριθ. 1066840 (ver. 1) 18/06/2018 Γνωστοποίηση καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΒΡΑΝΑΣ Ο.Ε., με εκπρόσωπο τον ΒΡΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, που βρίσκεται επί της οδού Νυρεμβέργης 190 (Ο.Τ. 996 τέρμα Περιγιάλι) στην Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας.
3. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη στο Ο.Τ. 1062 στο Περιγιάλι Καβάλας.
4. Γνωμοδότηση για μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη, όσον αφορά στις αρχικές ιδιοκτησίες 0101764, 0101640 και 0101634, με τελικά αποδιδόμενα οικόπεδα το 02 στο Γ1015 το 01 στο Γ1009 το 01Ν στο Γ990 και το 02 στο Γ1006, στο Περιγιάλι Καβάλας.
5. Αναγνώριση οδού προ του 1923 πάροδος των οδών Ηφαιστίωνος και Ιφιγενείας στην Καβάλα.
6. Χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Ναυπλίου 4 λόγω εισόδου – εξόδου χώρου στάθμευσης.
7. Εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου, έκτασης 67,05 τ.μ. μεταξύ των οδών Φιλελλήνων – Βενιζέλου – Ι. Δραγούμη.
8. Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου «Ανθή Καραγιάννη». (Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Αν. Μακεδονίας – Θράκης)
9. Παραχώρηση γηπέδων ποδοσφαίρου για διεξαγωγή αγώνων αθλητικής περιόδου 2019-2020.