Ακτή Καλαμίτσας: Υπάρχει «δεδικασμένο» για την παραχώρησή της στον Δήμο Καβάλας

Η περίπτωση της παραχώρησης παραλίας στον δήμο Γλυφάδας και οι ομοιότητες με την περίπτωση της Καλαμίτσας-Τι συζήτησε ο δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης με στελέχη της ΕΤΑΔ στην Αθήνα

Συνάντηση με στελέχη της ΕΤΑΔ είχε στο πρόσφατο ταξίδι του στην Αθήνα ο δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης. Όπως ήταν αναμενόμενο, σε κυρίαρχη θέση βρέθηκε η αξιοποίηση της ακτής της Καλαμίτσας.

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ο κ. Μουριάδης τόνισε: «Νομίζω πως τέθηκαν οι βάσεις για τη διαπραγμάτευση. Οι απειλές των προστίμων πλέον πρέπει να εγκαταλειφθούν και να μιλήσουμε επί της ουσίας. Είναι γνωστή σε όλους η πολιτική της ΕΤΑΔ που είναι η αποκόμιση εσόδων από ο,τιδήποτε μπορεί να της επιφέρει έσοδα. Μου ανέφεραν το παράδειγμα του δήμου Γλυφάδας, όπου παραχωρούνται στον δήμο οι παραλιακές εκτάσεις με τον έμπροσθεν αυτών αιγιαλό και τα έσοδα από τα υπάρχοντα ακίνητα τα λαμβάνει η ΕΤΑΔ, ανταποδίδοντας μέρος των εσόδων από μισθώματα στον δήμο για τα έξοδα συντήρησης των ακτών. Αυτό το τελευταίο, το ποσό που θα εισπράττει δηλαδή ο δήμος, συζητήθηκε σε πρώιμο επίπεδο, η συμφωνία θα επέλθει από τη στιγμή που θα τοποθετηθεί η νέα διοίκηση. Όλα πάντως δείχνουν ότι αυτό το μοντέλο αποζητά η ΕΤΑΔ για τις παραλίες που έχει στην ιδιοκτησία της».

Τι προβλέπει η απόφαση του ΔΣ της ΕΤΑΔ για την παραλία της Γλυφάδας

Σύμφωνα με το glyfada24.gr, στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ για την παραχώρηση της παραλίας στον δήμο Γλυφάδας ορίζονται τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το πρακτικό, το χρονικό διάστημα καθορίστηκε στα 15 χρόνια με πρόβλεψη για παράταση 5 ετών. Το χρηματικό αντάλλαγμα ανέρχεται ετησίως σε ποσοστό 20,75% επί των πάσης φύσεως ακαθάριστων εσόδων που θα εισπράττει ο δήμος ή αμιγής επιχείρησή του, είτε από δική του εκμετάλλευση είτε από μισθωτικά ανταλλάγματα τρίτων, στους οποίος τυχόν παραχωρηθεί δικαίωμα εκμετάλλευσης. Ο δήμος υποχρεούται έως 30/11 κάθε έτους να υποβάλλει στην ΕΤΑΔ όλα τα επίσημα στοιχεία, από τα οποία θα προκύπτει το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων. Ο δήμος Γλυφάδας από την ημέρα παραλαβής των εκτάσεων επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, φύλαξης και λοιπά έξοδα χρήσης και εκμετάλλευσης.