Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 30.10.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 28ης Συνεδρίασης του Σώματος για το 2019

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 στις 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

 1. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2019
 2. 17η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019
 3. Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής ως Κοσμητεία του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καβάλας
 4. Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αναγνώρισης Οικογενειακών Τάφων
 5. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καβάλας για τη χρονική περίοδο από 01-09-2019 έως 31-12-2023
 6. Εκλογή εκπροσώπων δημοτικών συμβουλίων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 7. Εκ νέου υποβολή εισηγήσεως περί εξέτασης της αιτήσεως του μισθωτή του πάρκινγκ μεταξύ των οδών Βενιζέλου-Μητροπόλεως (νυν Μητροπολίτου Προκοπίου)-Ερυθρού Σταυρού και Μητροπολίτου Χρυσοστόμου (Ροδόπη), για παράταση ή μη  της μισθώσεως του και λήψη απόφασης
 8. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2019 στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας ΣΟΦΙΑΣ ΕΜΦΙΕΤΖΗ που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό ΔΟΙΡΑΝΗΣ-ΨΑΡΡΩΝ 2, στην Καβάλα
 9. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010
 10. Παραχώρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Κρηνίδων για διεξαγωγή αγώνων αθλητική περίοδο 2019-2020
 11. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του αμφιθεάτρου στο Πολύκεντρο Ν. Καρβάλης
 12. Έγκριση ερυθρών μεταξύ των οδών Ναυπλίου και Εγνατίας στην Καβάλα
 13. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη  στο  Ο.Τ. 1068 στο Περιγιάλι Καβάλας
 14. Έγκριση διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, αθλητικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις
 15. Έγκριση ή μη προσωρινού αποκλεισμού κοινοχρήστου χώρου – οδοστρώματος και πεζοδρομίου επί των οδών Βενιζέλου και Βότση για τοποθέτηση ικριωμάτων
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης Οριακής Προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» MIS 5029256
 17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις-Αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2018»
 18. Έγκρισή 3ης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 3ης παράτασης): του Υποέργου, «Ανακαίνιση και κατασκευή προσθήκης κατ΄επέκταση στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας» του Ενταγμένου Έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» του Δήμου Καβάλας
 19. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις-επισκευές κεντρικής πλατείας Καβάλας»
 20. Έγκριση παράτασης του έργου «Συντηρήσεις-επισκευές στην Κεντρική Πλατεία Καβάλας»
 21. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2018»
 22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας (οριακής προθεσμίας) περαίωσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Πυρασφάλειας Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καβάλας»
 23. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης Παιδόπολης»

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας εδώ.