Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας 29.10.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 13ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2019

Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019, στις 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση ερυθρών μεταξύ των οδών Ναυπλίου και Εγνατίας στην Καβάλα.
2. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη στο Ο.Τ. 1068, στο Περιγιάλι Καβάλας.