Η Καβάλα γνώρισε την αλιευτική κληρονομιά του Πόρτο

Αποστολή του Δήμου επισκέφτηκε το Viana do Castelo της Πορτογαλίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Δημιουργώντας ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη»

O Δήμος Καβάλας, στο πλαίσιο του έργου INTERREG EUROPE, με τίτλο: «CHERISH- Creating opportunities for regional growth through promoting Cultural HERitage of fiSHing communities in Europe»- («Δημιουργώντας ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη»), συμμετείχε στην συνάντηση ανταλλαγής τοπικής γνώσης για τις αλιευτικές κοινότητες που πραγματοποιήθηκε στις 23-25 Οκτωβρίου 2019 στο Viana do Castelo της Πορτογαλίας. Τον Δήμο Καβάλας εκπροσώπησε αποστολή αποτελούμενη από τους:  Ιώ Χατηβαρύτη,  Επιστημονική Συνεργάτης του Δημάρχου στα ΕΕ προγράμματα, η Έλενα Σαμουρκασίδου, εκπρόσωπος του ΤΕΕ ΑΜ, ο Κωνσταντίνος Σιμιτσής, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και η Ευφροσύνη Μπόσκου, στέλεχος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας.

Το έργο δίνει έμφαση στις κλασικές παραδοσιακές αξίες των κοινοτήτων αυτών και επιδιώκει να αξιοποιήσει στο έπακρο το διαθέσιμο κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό τους κεφάλαιο. Παράλληλα, προωθεί τη βελτίωση των περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών προστασίας και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών κοινοτήτων και την παραγωγή προτάσεων βελτίωσης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΑΜΘ.

Στην διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι του έργου είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ευρύτερη περιοχή του Alto Minho για την προώθηση και ανάδειξη των αλιευτικών κοινοτήτων και την προστιθέμενη αξία τους στην ανάπτυξη της περιοχής, καθώς επίσης να μεταφέρουν και τις δικές τους εμπειρίες στο ίδιο πεδίο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το Ναυτικό Μουσείο του Alto Minhο, στο οποίο φιλοξενούνταν aquarium με ιχθυοπανίδα της περιοχής και η παραδοσιακή τεχνική της συλλογής των φυκιών από την παραλία και μετατροπής τους σε λίπασμα για τις καλλιέργειες και πρώτη ύλη για την φαρμακοβιομηχανία.

Η Καβάλα παρουσίασε τα αποτελέσματα  της συνάντησης με τους φορείς που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο και όπου συλλέχθηκαν σημαντικές προτάσεις ανάδειξης της τοπικής αλιευτικής κληρονομιάς με υπερτερούσα αυτή της αξιοποίησης του Καρνάγιου και της ανάδειξης του συνεταιρισμού των αλιευτικών σωματείων των λιμνοθαλασσών στην επαρχία Νέστου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με εκτενή παρουσίαση των επόμενων δράσεων του έργου, αλλά και επίλυση διαχειριστικών θεμάτων του έργου. Η επόμενη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Rostock της Γερμανίας και θα έχει καθαρά διαχειριστικό περιεχόμενο.