Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας 05.11.2019 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της 14ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2019

Την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση Χειμερινών Δρομολογίων ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ με ισχύ από 11.10.2019 έως 15.06.2020.
2. Τροποποίηση Κανονισμού Χρήσης Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας.