Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας 25.11.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 22ης συνεδρίασης του Συμβουλίου για το 2019

Τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, στις 14:15, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 6 «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων – άδεια παράτασης ωραρίου», της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 527/2019 με θέμα «Έγκριση του Σχεδίου κανονισμού χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».
2. Καθορισμός των χώρων ανάπτυξης των πάγκων, των ειδών των πωλούμενων προϊόντων για την περίοδο των Χριστουγέννων του έτους 2019.
3. Έγκριση γενόμενης δαπάνης από πάγια προκαταβολή.
4. Δωρεάν παραχώρηση ακινήτου του Δήμου Καβάλας επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου 1, στον Σύλλογο Νεφροπαθών Ν. Καβάλας.
5. Παραχώρηση κολυμβητηρίου για διοργάνωση αγώνα υδατοσφαίρισης.
6. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ».