Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 16.12.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 34ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2019

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 22η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2019.
2. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και φωτισμού.
3. Έγκριση τροποποίησης-συμπλήρωσης των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 6 «Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων – άδεια παράτασης ωραρίου» της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 527/2019 με θέμα «Έγκριση του Σχεδίου κανονισμού χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος».
4. Τροποποίηση Κανονισμού Χρήσης Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας.
5. Έγκριση όρων συμφωνητικών παραχώρησης Δημοτικών Σταδίων στην ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 1965.
6. Έγκριση ερυθράς στον οικισμό Φιλίππων του Δήμου Καβάλας.
7. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2019 υπ. αριθμ 11.
8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καβάλας με τους αναπληρωτές τους προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Συμβούλιων Θεάτρων -Κινηματογράφων της Π.Ε. Καβάλας.
9. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ), στις 10 Δεκεμβρίου 2019.
10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καβάλας με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετέχουν στην Διαχειριστική Επιτροπή του Πολιτιστικού Κέντρου ‘’ΠΥΘΑΓΟΡΑ’’.
11. Έγκριση συνεργασίας με το Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής, υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών της σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο πλαίσιο της δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία».
12. Έγκριση ή μη της με αριθμό 94/2019 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας», που αφορά στην ‘’Αποζημίωση Προέδρου του Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ» Καβάλας»’’.
13. Επανακαθορισμός της αντιμισθίας του Πρόεδρου και του Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» στα πλαίσια των ορίων του Ν.4093/2012.
14. Επανακαθορισμός της αντιμισθίας της Πρόεδρου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» στα πλαίσια των ορίων του Ν.4093/2012.