Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 23.12.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 36ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2019 καθώς και της 35ης Ειδικής Συνεδρίασης με θέμα την έγκριση ισολογισμού-αποτελεσμάτων χρήσης 2018

Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019, στις 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, θα πραγματοποιηθεί η 36η συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Μια ώρα νωρίτερα [στις 19:00], στον ίδιο χώρο, θα προηγηθεί η 35η Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος με μοναδικό θέμα την «Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2018».

Η ημερήσια διάταξη της 36ης συνεδρίασης

1. 23η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019
2. Αποδοχή Συμμετοχής του Δήμου Καβάλας στην πρόσκληση X του Προγράμματος ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο αγρόκτημα Ζυγού Καβάλας» και έγκριση μελέτης
3. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ανακαινισμένου ιστορικού κτιρίου του Μεντρεσέ επί της οδού Κολοκοτρώνη στον Σύλλογο Μικρασιατών Ν. Καβάλας “Μνήμη Μικράς Ασίας” για τη στέγαση του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού
4. 6η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2019
5. Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποτμήσεις Πεζοδρομίων για Τοποθέτηση Κάδων 2017
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας 2018»
7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας 2017»
8. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3, 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010
9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καβάλας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού των Χώρων Λουομένων ως Πολυσύχναστων-λουτρικών Εγκαταστάσεων, έτους 2020
10. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καβάλας, για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων προς τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών (Cosmote, Vodafone, Nova ,Wind) για θέματα μεταβολών/καταργήσεων υφισταμένων τηλεφωνικών συνδέσεων του Δήμου Καβάλας.
11. Έγκριση μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καλανταρίδη Ηλία, στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να συμμετέχει σε συνεδρίαση του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας(ΣΔΙΠΕ) ως εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας, στις 21 Δεκεμβρίου 2019.
12. Έγκριση διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
13. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε αθλητικές εκδηλώσεις