Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας 23.01.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2020

Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2019, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας και υποβολή αυτής προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 5 στην Καβάλα, σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α ΄ 14-4-2014).
3. Έγκριση Πρακτικού 119ης Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας Δήμου Καβάλας.