Λαϊκή Συσπείρωση: 5 ερωτήματα για τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Καβάλας

Επιστολή της παράταξης του Χρήστου Ποτόλια προς τη διοίκηση με αφορμή το κονδύλι των σχεδόν 80 χιλιάδων € που θα πληρώσει ο Δήμος Καβάλας σε ιδιώτη για τα οχήματα και τα μηχανήματα του

Τις προθέσεις της διοίκησης του Δήμου Καβάλας σε ότι αφορά τη στελέχωση του τμήματος συντήρησης οχημάτων, προκειμένου να μην καταφεύγει σε ιδιώτη, διερευνά με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, η Λαϊκή Συσπείρωση. Η παράταξη του Χρήστου Ποτόλια καταθέτει 5 ερωτήσεις σχετικά με το κόστος της συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων από ιδιώτες και τον εξοπλισμό του τμήματος με εργαζόμενους.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης

«78.759,03 € σε 7 μήνες σε ιδιώτη για συντηρήσεις και ανταλλακτικά των οχημάτων του Δήμου Καβάλας»

«Κύριε Πρόεδρε, Με αφορμή το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της 1ης/13-01-2020 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το δικαστικό συμβιβασμό μεταξύ Δήμου και ιδιοκτήτη συνεργείου αυτοκινήτων, για καθυστέρηση πληρωμής οφειλών του Δήμου προς τον ιδιώτη, ο οποίος προσέφερε ανταλλακτικά και επισκευές στα οχήματα του Δήμου της τάξης των 78.759,03 € για το διάστημα από 27-12-2018 έως και 26-07-2019. Τη συζήτηση που έγινε επί του θέματος, άκρως ανησυχητική κατά την άποψή μας, αφού όλες οι παρατάξεις, πλην ΛΣ, αποδέχονται ανεπιφύλακτα την παράδοση στην ιδιωτική πρωτοβουλία και αυτού του τομέα. Τις έμμεσες και άμεσες αναφορές ότι για την καθυστέρηση των πληρωμών ευθύνονται ουσιαστικά οι εργαζόμενοι του Δήμου (οικονομικές υπηρεσίες, τμήμα Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης ΤΥ),

Παρακαλούμε τη διοίκηση του Δήμου να μας απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Σε τι ποσοστό και με ποιο κόστος γίνεται η συντήρηση-επισκευή των οχημάτων του Δήμου σε ιδιωτικά συνεργία;
  2. Σε τι επίπεδο από άποψη εξοπλισμού βρίσκεται το τμήμα Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου;
  3. Πόσοι εργαζόμενοι, με ποιες ειδικότητες και με ποια σχέση (ρόλο) πλαισιώνουν το τμήμα Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου;
  4. Τι μέτρα έχετε λάβει για την αντιμετώπιση του προβλήματος (φόρτος εργασίας) που προέκυψε μετά την 31η/7/2019 (παρ.1αρ.125 ν.4611/17.5.2019) όπου οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου έχουν καταστεί αποκλειστικά υπεύθυνες για τον έλεγχο, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών του Δήμου;
  5. Είναι στις προθέσεις σας και με ποιο χρονοδιάγραμμα να ενισχύσετε το τμήμα Συντήρησης Οχημάτων με προσωπικό και μηχανολογικό εξοπλισμό για να μην παρατηρείται το φαινόμενο των συντηρήσεων σε ιδιωτικά συνεργία με ότι αυτό συνεπάγεται (κόστος, απολύσεις κ.α.);»