Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας 10.02.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2020

Τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
2. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2019 Δήμου Καβάλας.
3. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους.
4. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2020».
5. Εισήγηση για ορισμό δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προκειμένου να αναζητηθεί, καταγραφεί και διορθωθεί αναφορικά με τις κτηματολογικές εγγραφές το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκατό (100) ακινήτων του Δήμου.
6. Εισήγηση επί της υπ’αριθ.πρωτ.1924/22.01.2020 αιτήσεως του Μ. Ζ. του Γ. Αντιδημάρχου του Δήμου Καβάλας, κατοίκου ομοίως, οδός Κορίνθου, αριθ.30, για παροχή νομικής υποστήριξης κατ’αρθ.51 του Ν.3979/2011 όπως ισχύει. Δικαστήριο: Μονομελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας. Δικάσιμος: 20.02.2020.
7. Αποδοχή δωρεάς.
8. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στις 27 Ιανουαρίου 2020.
9. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη, όπου παραβρέθηκε σε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Εγνατίας Οδού ΑΕ, στις 05 Φεβρουαρίου 2020.