Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας 19.02.2020

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2020

Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας με το εξής θέμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη:

1. Τοποθέτηση μεταλλικών κολονακίων στον δημοτικό χώρο παράπλευρα του κτιρίου της πρώην Νομαρχίας που μισθώνεται από τον Δήμο Καβάλας ως πάρκινγκ Ι.Χ. αυτοκινήτων.