Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 17.02.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 3ης συνεδρίασης του Συμβουλίου για το 2020

Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ψήφισμα συμπαράστασης για τις σχολικές καθαρίστριες.
2. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2020.
3. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2019.
4. Εισήγηση για ορισμό δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προκειμένου να αναζητηθεί, καταγραφεί και διορθωθεί αναφορικά με τις κτηματολογικές εγγραφές το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκατό (100) ακινήτων του Δήμου και καθορισμό αμοιβής από το Δημοτικό Συμβούλιο.
5. Ετήσια εισφορά ΟΤΑ της ΠΑΜΘ για το έτος 2020.
6. Μεταφορά υπολοίπων έκτακτων ειδικευμένων Εσόδων και χαρακτηρισμός τους ως τακτικά.
7. Έγκριση ή μη της με αριθμό 43/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.) που αφορά «Ρυθμίσεις Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας».
8. Έγκριση ή μη της με αριθμό 44/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.) που αφορά την «Επανεξέταση κοινωνικών τιμολογίων ύδρευσης».
9. Έγκριση της με αριθμό 15/2020 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την «Πρόταση για Αποζημίωση Προέδρου και μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας» «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».
10. Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2019.
11. 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2020.
12. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές –Συντηρήσεις στο Δασάκι των Πεντακοσίων».
13. Έγκριση ερυθράς στον οικισμό Φιλίππων του Δήμου Καβάλας.
14. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της ολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουνών».
15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευές – Επισκευές – Συντηρήσεις σε Κοιμητήρια του Δήμου Καβάλας».
16. Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης, κατά χρήση στην ΔΕΥΑΚ.
17. Παραχώρηση Δημοτικής έκτασης, κατά χρήση στην ΔΕΥΑΚ.
18. Μείωση μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων για το έτος 2020 βάσει του Ν.4071/2012.
19. Δωρεάν παραχώρηση στη ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, για χρήση, του λεωφορείου του Δήμου χωρητικότητας 19 θέσεων Iveco Daily με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ3862 (κωδικός 3201).
20. Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας για την παράταση της μίσθωσης του αναψυκτηρίου του Τουριστικού Συγκροτήματος Φιλίππων.
21. Εκμίσθωση κλειστού γυμναστηρίου «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στην Καλαμίτσα για την διοργάνωση παγκόσμιου φεστιβάλ αθλητικού χορού από την σχολή χορού BEST DANCE KAVALA.
22. Αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κουνάκου Κωνσταντίνου από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» μετά την Δήλωση Ανεξαρτητοποίησή του από τη Δημοτική Παράταξη «Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ».
23. α) Αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κουνάκου Κωνσταντίνου από τακτικό μέλος της Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως – Ρυθμιστικού – Συνοικιών του Δήμου Καβάλας, μετά την Δήλωση Ανεξαρτητοποίησή του από τη Δημοτική Παράταξη «Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ» και β) Αποδοχή αίτηση παραίτησης του δημότη κ. Τζιβελέκη Κλέων από αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως – Ρυθμιστικού – Συνοικιών του Δήμου Καβάλας και αντικατάστασής του.
24. Τροποποίηση της αριθμ. 5/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καβάλας.
25. Αποδοχή αίτηση παραίτησης του δημότη κ. Αντωνιάδη Ευστάθιου από τακτικό μέλος της Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας του Δήμου Καβάλας και αντικατάστασή του.
26. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη, όπου παραβρέθηκε σε συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της Εγνατίας Οδού ΑΕ, στις 05 Φεβρουαρίου 2020.