Καβάλα: Δικαίωση για τις 15 εργαζόμενες ορισμένου χρόνου στο «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το Πρωτοδικείο Καβάλας αποφάσισε τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου-Το αιτιολογικό της απόφασης

Με την απόφαση 58/2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των εργαζόμενων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου.

Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη η οποία αφορά σε 15 εργαζόμενες στο Πρόγραμμα από το 2006, με συμβάσεις οι οποίες διαρκώς ανανεώνονταν όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πάντοτε διατηρούσαν την αγωνία ότι πιθανόν να μην (ξανα)ανανεωθούν. Η ομηρία αυτών των γυναικών πλέον έληξε. Να σημειωθεί ότι εργοδότης τους παραμένει, εφόσον δεν προκηρυχθούν θέσεις εργασίας από τον Δήμο Καβάλας, το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Καβάλας.

Στο αιτιολογικό της απόφασης αναφέρεται ότι οι συμβάσεις τους ανανεώνονταν διαρκώς χωρίς διακοπή, το αντικείμενό τους είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο για τα άτομα τρίτης ηλικίας, ότι δεν χρηματοδοτείται πλέον το πρόγραμμα από Κοινοτικούς Πόρους, αλλά από εθνικά προγράμματα και ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχοι εργαζόμενοι στον δήμο οι οποίοι να παρέχουν ομοειδείς υπηρεσίες.

Με βάση τον νόμο, το Νομικό Πρόσωπο δύναται να μην ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και αν ληφθεί υπόψη η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία παρείχε στήριξη στις εν λόγω εργαζόμενες, το πιθανότερο είναι το Νομικό Πρόσωπο να μην ασκήσει έφεση, εναρμονιζόμενο με την εκφρασμένη βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.