Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας 09.03.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 8ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2020

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
2. Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου προς αντιμετώπιση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας αγωγής (τακτικής διαδικασίας αναγνωριστικής κυριότητας) της Πελαγίας χήρας Ιωάννη Ζαπράνη, το γένος Ευαγγέλου και Μαρίας Γέραλη (κατάθεση 30 Δεκεμβρίου 2019, προθεσμία κατάθεσης προτάσεων εντός 100 ημερών, ήτοι μέχρι την 8 Απριλίου 2020).
3. Εξέταση των υπ’αριθ.πρωτ.40787/12.12.2019 και υπ’αριθ.3841/10.02.2020 υποβληθεισών προς το Δήμο μας αιτήσεων συμβιβασμού α) του ΜΑΜΤΣΑΔΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, επιχειρηματία, κατοίκου Καβάλας, 1η Πάροδος Π. Υδραγωγείου 1 (Καμάρες), β) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, επιχειρηματία, κατοίκου Καβάλας, οδός Ερυθρού Σταυρού, αριθ.11, γ) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΚΑΝΗ Ο.Ε.”, που εδρεύει στο 6ο χλμ Καβάλας-Ξάνθης, δ) του ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, επιχειρηματία, κατοίκου Καβάλας, οδός Νυρεμβέργης, αριθ.251, ε) του ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Γ. ΑΝΕΣΤΗ, επιχειρηματία, κατοίκου Καβάλας, οδός Ερ.Σταυρού, αριθ.251, στ) του ΣΑΡΑΝΤΗ Α. ΠΑΝΤΟΥΔΗ, επιχειρηματία, κατοίκου Καβάλας, οδός Νίκης, αριθ.13, ζ) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΥΙΟΙ ΙΩΣΗΦ ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ Ο.Ε.”, που εδρεύει στην Νέα Καρβάλη του Δήμου Καβάλας, εν όψει της υπό των αιτούντων και ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καβάλας από 05.12.2019 και υπ’αριθ.εκθ.καταθ.78/2019 αγωγή χρέους (νέας) τακτικής διαδικασίας σε βάρος του Δήμου μας. Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων: 16.03.2020.
4. Παράταση της ισχύος των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση και Επέκταση Δικτύου Πεζοδρόμων στην Περιοχή της Πλατείας Καπνεργάτη».
5. Αποδοχή δωρεάς Η/Υ και φορητών υπολογιστών, από το σύλλογο “ΦΙΛΟΣ” Νυρεμβέργης.
6. Έγκριση ή μη της υτι’ αριθ. 13/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Καβάλας που αφορά «Έγκριση δωρεάς εργαστηριακού εξοπλισμού για το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Καβάλας».
7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 63/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις και εξειδίκευση πιστώσεων, με τη συμπλήρωση προμήθειας ειδών στην παράγραφο Η’ αυτής.
8. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα, όπου πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Yπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και με τον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη, για υποθέσεις του Δήμου, στις 25-28 Φεβρουαρίου 2020.
9. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της ΠΕΔ ΑΜ-Θ στις 24 Φεβρουαρίου 2020.