Συναλλαγές με τον Δήμο Καβάλας μόνο για επείγουσες υποθέσεις

Κάλεσμα της Δημοτικής αρχής προς τους Καβαλιώτες να προσέρχονται στις Υπηρεσίες μόνο όταν υπάρχει άμεση ανάγκη

Ο Δήμος Καβάλας, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορoνοϊού COVID-19, εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις της πρόσφατης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται και η χορήγηση άδειας σε υπαλλήλους με ανήλικα παιδιά.

Η παραπάνω απόφαση έχει ως αποτέλεσμα, αφενός μεν τη σημαντική μείωση του διαθέσιμου προσωπικού του Δήμου Καβάλας, για το επόμενο χρονικό διάστημα και αφετέρου την αδυναμία απρόσκοπτης λειτουργίας όλων των Νομικών του Προσώπων.

Ο Δήμος Καβάλας καλεί τους πολίτες να προσέρχονται στις συναλλασσόμενες με το κοινό υπηρεσίες, μόνο για τις επείγουσες υποθέσεις και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα ατομικής υγιεινής και στις επίσημες ανακοινώσεις των κρατικών φορέων, για την καλύτερη δυνατή προάσπιση της δημόσιας υγείας.