Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 27.04.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 8ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2020 η οποία θα πραγματοποιηθεί -ελέω κορονοϊού- μέσω τηλεδιάσκεψης

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση, λόγω των μέτρων που είναι σε ισχύ για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού, θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

Η ημερήσια διάταξη

1. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
2. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού A΄ τριμήνου 2020.
3. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής από το Δημοτικό Συμβούλιο, πληρεξουσίου δικηγόρου προς αντιμετώπιση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας αγωγής (τακτικής διαδικασίας αναγνωριστικής κυριότητας) της Πελαγίας χήρας Ι. Ζ.
4. Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό: «Τεχνική μελέτη για τη διαμόρφωση των χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Καβάλας».
5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευές κρασπεδόρειθρων σε δρόμους του Παληού Καβάλας».
6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας».
7. Έγκριση ή μη της με αριθμό 77/2020 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με θέμα «Έγκριση σύμβασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης και σύναψης προσυμφώνου δουλείας διόδου επί ακινήτου ιδιοκτησίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» προς την εταιρεία «Trans Adriatic Pipeline-Τ.Α.Ρ.» – Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου».
8. Τροποποίηση ημερομηνίας έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου 2020 και επιλογή Υδρονομέων Άρδευσης, κατόπιν αιτήσεων της αριθμ. πρωτ. 9017/8-4-2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την αρδευτική περίοδο έτους 2020.
9. Καθορισμός κωδικού αριθμού δαπανών, προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, δεκτικού στην έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
10. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2020 υπ. αριθμ 2.
11. Δωρεάν παραχώρηση τάφου πενταετίας για οικονομικά αδύναμο.
12. Διαγραφή Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών.