Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 14.05.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 10ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2020 η οποία θα πραγματοποιηθεί και πάλι μέσω τηλεδιάσκεψης

Τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2020, στις 15:00, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση, λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού που βρίσκονται σε ισχύ, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση ή μη της με αριθμό 77/2020 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με θέμα «Έγκριση σύμβασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης και σύναψης προσυμφώνου δουλείας διόδου επί ακινήτου ιδιοκτησίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» προς την εταιρεία «Trans Adriatic Pipeline-Τ.Α.Ρ.» – Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου».
2. B’ κατανομή χρηματικών ποσών στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές για το έτος 2020.
3. Έγκριση ή μη 6ης παράτασης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης οικίας επί της οδού παρ. Ερμιόνης 25 στην Παναγία Καβάλας.
4. Παράταση εκμίσθωσης του Νο 3 δημοτικού καταστήματος στη Δημοτική Αγορά Καβάλας επί της οδού Αμύντας.
5. Εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αριθ. 63 τεμαχίου, έκτασης 158,36 τ.μ. στο Παληό Καβάλας με δημοπρασία.
6. Εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο “ΒΕΡΟΥΛΕΙΟ” δημοτικό γήπεδο.
7. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2020 υπ. αριθμ 3.
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ», του Δήμου Καβάλας.
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015».
10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων, Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δ.Ε Φίλιππων έτους 2017».
11. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2020.
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Σταθεροποίηση εδάφους στη διασταύρωση των οδών Ευξείνου Πόντου και Ανατολικής Ρωμυλίας».
13. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Μονώσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Καβάλας έτους 2017».
14. Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Πυρασφάλειας Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καβάλας».
15. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «Συντηρήσεις – επισκευές στην Κεντρική Πλατεία Καβάλας».
16. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας με τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΠ της Περιφέρειας ΑΜΘ καθώς και με τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστο Μέτιο για υποθέσεις του Δήμου, στις 28 Απριλίου 2020.