Χρωστάτε στη ΔΕΥΑΚ; Δείτε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε με ευνοϊκούς όρους τις οφειλές σας [αναλυτικά]

Νέο πλαίσιο διακανονισμών ανακοίνωσε η Επιχείρηση - Διαβάστε πώς μπορείτε να εξοφλήσετε το χρέος σας σε έως 36 δόσεις και με εκπτώσεις που «αγγίζουν» το 50%!

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Καβάλας ανακοίνωσε ότι ότι με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου τροποποίησε τη διαδικασία διακανονισμού οφειλών των καταναλωτών της.

Το νέο πλαίσιο διακανονισμού έχει αναλυτικά ως εξής:

Α. Για τους τακτικούς διακανονισμούς

Για τους καταναλωτές που κάνουν για πρώτη φορά ρύθμιση οφειλών ή έχουν κάνει στο παρελθόν και την έχουν τηρήσει πλήρως, ισχύουν οι παρακάτω όροι:

  1. Οφειλή (€): 0 – 500, Δόσεις: 18, Ελάχιστη δόση (€): 20
  2. Οφειλή (€): 501 – 1000, Δόσεις: 24, Ελάχιστη δόση (€): 35
  3. Οφειλή (€): 1001 – 2000, Δόσεις: 30, Ελάχιστη δόση (€): 50
  4. Οφειλή (€): > 2000, Δόσεις: 36, Ελάχιστη δόση (€): 90

Β. Έκτακτος – άπαξ διακανονισμός έως εκατό (100) μηνιαίων δόσεων

Η διαδικασία ένταξης των ενδιαφερομένων στο παραπάνω δοσολόγιο (έως 100 δόσεις) θα έχει ισχύ μέχρι την 22α Ιουνίου 2020. Το ύψος της ελάχιστης δόσης θα ανέρχεται στα 30 €. Για όσους καταναλωτές επιθυμούν να προκαταβάλουν μέρος του ποσού και να ρυθμίσουν το υπόλοιπο σε δόσεις, θα ισχύουν και οι παρακάτω εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί:

  • Προκαταβολή (%): 0 Έκπτωση (%): 0
  • Προκαταβολή (%): 30 Έκπτωση (%): 20
  • Προκαταβολή (%): 60 Έκπτωση (%): 30
  • Προκαταβολή (%): 100 Έκπτωση (%): 50

Μετά την περαίωση της διαδικασίας υπαγωγής είτε στην Α είτε στη Β περίπτωση, για όσους καταναλωτές δε φροντίσουν να διατηρήσουν σε ισχύ τους διακανονισμούς (έγκαιρη καταβολή δόσης και εμπρόθεσμη εξόφληση τρέχοντος λογαριασμού), η υπαγωγή σε νέο τακτικό διακανονισμό θα είναι δυνατή μόνο μετά από προκαταβολή του 30% της οφειλής τους χωρίς πρόβλεψη έκπτωσης στις επιβληθείσες προσαυξήσεις.

Η ΔΕΥΑΚ ενημερώνει επίσης τους καταναλωτές της, ότι οι συναφθέντες και εξυπηρετούμενοι μέχρι σήμερα διακανονισμοί συνεχίζουν να ισχύουν ως έχουν.

Ενημερώνει επίσης, ότι σε πολύ ειδικές περιπτώσεις χρόνιας και αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας καταναλωτή, θα μπορεί κατόπιν απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης να εφαρμόζει δοσολόγιο κατ’ εξαίρεση όλων των παραπάνω.