Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας 01.06.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 4ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2020

Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Τροποποίηση του Αγροτικού και Αρδευτικού Κανονισμού του Δήμου Καβάλας.
2. Τοποθέτηση μεταλλικών κολωνακίων στον δημοτικό χώρο παράπλευρα του κτιρίου της πρώην Νομαρχίας που μισθώνεται από τον Δήμο Καβάλας ως πάρκινγκ Ι.Χ. αυτοκινήτων.
3. Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο της Ν.Καρβάλης, δίπλα στο Ο.Τ. 99 σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4267/2014 (ΦΕΚ 93Α΄ 14-4-2014).
4. Απευθείας αγορά ακινήτου στην οδό Θέμιδος.
5. Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου (πεζοδρομίου-οδοστρώματος) παραπλεύρως της πλατείας Νικοτσάρα στην κατεύθυνση εισόδου των οχημάτων προς τη Λάμπρου Κατσώνη για χρήση ως εργοτάξιο στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους.