Δήμος Καβάλας: Τέλος στα τέλη κοινοχρήστων χώρων για το 2020

Ο Δήμαρχος Καβάλας θα προτείνει στην οικονομική επιτροπή την πλήρη απαλλαγή από τα τέλη για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις της αγοράς

Σε μια κίνηση που είναι σίγουρο ότι θα ανακουφίσει σημαντικά τους ανθρώπους της τοπικής αγοράς προχώρησε ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης.

Αντιλαμβανόμενος πλήρως την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει η τοπική αγορά, λόγω της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης, θα προτείνει στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την πλήρη απαλλαγή των εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, από τα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων οικονομικού έτους 2020 και τον συμψηφισμό των τελών που έχουν ήδη καταβληθεί, με μελλοντικές απαιτήσεις τελών στο επόμενο οικονομικό έτος.