Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Δήμου Καβάλας 10.07.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 8ης συνεδρίασης του Συμβουλίου για το 2020

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, στις 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας (κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠΕΣ και με την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών) συνεδριάζουν τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

  1. Έγκριση ή μη τοποθέτησης ικριωμάτων κατά μήκος της όψης οικοδομής επί της οδού Αβέρωφ 13, για την εκτέλεση εργασιών επισκευών στηθαίων.
  2. Αίτηση από ιδιώτη, για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών σε πεζοδρόμιο της οδού Βρούτου.
  3. Παραχώρηση γηπέδου Περιγιαλίου «Κωτσάλου» ώστε να δηλωθεί ως έδρα για τέλεση αγώνων από τον Σύλλογο «ΚΑΒΑΛΑ 2004».