Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας 10.08.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 9ης συνεδρίασης του Συμβουλίου για το 2020

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020, στις 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας (κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ και με την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών) πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση ή μη προσωρινής κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (τμήματος οδοστρώματος) επί της οδού Κομνηνών και απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Κομνηνών για την τοποθέτηση ικριωμάτων επί του οδοστρώματος.
2. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Βελτιώσεις Οριζόντιας & Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2019».
3. Εκμίσθωση έκτασης στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στη συνοικία της Νεάπολης.
4. Χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου για την είσοδο – έξοδο οχημάτων χώρου στάθμευσης της Υπεραγοράς Τροφίμων ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εντός του οικοπέδου επί του Ο.Τ. Γ982 στην περιοχή Περιγιάλι Καβάλας.
5. Έγκριση Θερινών Δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας με ισχύ έως 15.9.2020.
6. Φύτευση και τοποθέτηση χημικής τουαλέτας σε πεζοδρόμιο.
7. Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αναγκαία οδική σήμανση των οδών Αβέρωφ και Κασσάνδρου, στην περιοχή γύρωθεν της πλατείας Καπνεργάτη στο πλαίσιο διεξαγωγής εκδηλώσεων και δράσεων του Φεστιβάλ COSMOPOLIS για το έτος 2020.
8. Εκμίσθωση δημοτικού χώρου έκτασης 90,45 τ.μ για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη συνοικία της Παναγίας.
9. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης περιοχής πλατείας Καπνεργάτη, για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων – δράσεων του φεστιβάλ Cosmopolis 2020».
10. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του δημοτικού χώρου του πάρκου Φαλήρου, για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων – δράσεων του φεστιβάλ Cosmopolis 2020.