Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας 24.09.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 9ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2020

Την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2020, στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

  1. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό νέων θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου παραγωγών πωλητών και των ειδών εμπορίας – καθορισμός θέσεων διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης αποκλειστικά δικής τους καλλιτεχνικής δημιουργίας.
  2. Διόρθωση-συμπλήρωση της υπ’ αρ. 645/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας σχετικά με την «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου και συγκεκριμένα του οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των οδών Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού – Σαχτούρη – Κολοκοτρώνη και Αγίας Βαρβάρας.