Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Δήμου Καβάλας 28.09.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 11ης συνεδρίασης του Συμβουλίου για το 2020

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020, στις 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας (κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20, το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ και με την υπ΄163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών) πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας του Δήμου Καβάλας

Η ημερήσια διάταξη

  1. Εκμίσθωση του γραφείου Ε1 του 4ου ορόφου δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ομονοίας 117, Καβάλα.
  2. Εκμίσθωση του γραφείου Ε4 του 4ου ορόφου δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ομονοίας 117, Καβάλα
  3. Εκμίσθωση του υπ’ αρ. 25 καταστήματος στη Δημοτική Λαχαναγορά Καβάλας
  4. Εκμίσθωση του υπ’ αρ. 3 καταστήματος στη Δημοτική Λαχαναγορά Καβάλας
  5. Έγκριση ή μη 7ης παράτασης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης οικίας επί της οδού παρ. Ερμιόνης 25 στην Παναγία Καβάλας
  6. Παράταση μίσθωσης ισογείου ακινήτου εμβαδού 153 τ.μ που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Χρυσούπολης, στην πλατεία Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ.