Μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

Διαβάστε το μοναδικό θέμα που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη της 22ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2020

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το μοναδικό εγγεγραμμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το εξής: Ενημέρωση για το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» του Δήμου Καβάλας.