Δήμος Καβάλας: Μικρή αύξηση στην ανακύκλωση, μεγάλη μείωση του υπολείμματος προς ταφή

Ενθαρρυντικά μηνύματα από την ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για το πρώτο 8μηνο του 2020 στην Καβάλα

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), το ποσοστό των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Καβάλας, αυξήθηκε κατά 2,7% την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020 (2,121,16 t / 2,066,18 t), σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του προηγούμενου έτους.

Το ίδιο χρονικό διάστημα παρατηρείται νέα σημαντική μείωση του υπολείμματος προς ταφή, κατά 4,9% (2020 – 960,13 t/ 2019 – 1,009,10 t).

Η αύξηση του ποσοστού της Ανακύκλωσης και δη η σωστή διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών, είναι δείγμα πολιτισμού, ενώ παράλληλα οδηγεί και στη σταδιακή μείωση των ανταποδοτικών τελών.