Συνεργασία Πολιτικής Προστασίας και Εργολάβων για την αντιμετώπιση πλημμυρών και χιονόπτωσης

Συντάσσεται ήδη το μητρώο των εργοληπτών που θα είναι σε θέση, όταν τους συζητηθεί να συνδράμουν με τα μηχανήματα τους, τα όργανα της Πολιτείας

Συνεδρίασε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία του Δημάρχου Καβάλας, Θόδωρου Μουριάδη, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο με θέμα: «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και χιονοπτώσεων και παγετών για την περίοδο 2020-2021».

Συμμετείχαν μόνο τα τακτικά μέλη του οργάνου, καθώς λόγω ειδικών υγειονομικών συνθηκών έπρεπε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή συγκέντρωση ανθρώπων (συγχρωτισμός), τηρήθηκαν δε οι κανόνες των ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.

Πήραν τον λόγο όλα τα μέλη, τα οποία, ανάλογα με τον θεσμοθετημένο ρόλο τους, αναφέρθηκαν τόσο στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων μέσων, όσο και στις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την φύση του αντικειμένου τους.

Κοινή αναφορά όλων ήταν ότι λόγω ήπιων φαινομένων δασικών πυρκαγιών το καλοκαίρι που μόλις ολοκληρώθηκε – κυρίως λόγω άμεσης αντίδρασης των πυροσβεστικών υπηρεσιών – οι συνθήκες είναι ευνοικές για να την αντιμετώπιση των συνήθων χειμερινών φαινομένων.

Η είδηση που βγήκε στο τέλος της συνεδρίασης, από τον προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Καβάλας Σταύρο Κιβράκη, είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη του μητρώου εργοληπτών, οι οποίοι θα δύνανται να συμμετέχουν με τα απαιτούμενα μηχανήματα σε συγκεκριμένο χρόνο σε δράσεις που θα τους ζητηθεί από την Πολιτική Προστασία.

Ανέφερε συγκεκριμένα ότι αυτή την περίοδο γίνεται η αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερομένων εργοληπτών από την αρμόδια επιτροπή στην οποία είναι πρόεδρος.