Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην ανατολική είσοδο της Καβάλας [φωτογραφίες]

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ύψους του Δημοτικού Σταδίου «Ανθή Καραγιάννη», από τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας

Υπό την επίβλεψη των υπευθύνων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ύψους του Δημοτικού Σταδίου «Ανθή Καραγιάννη».

Με την προαναφερθείσα παρέμβαση ολοκληρώνεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην ανατολική είσοδο της πόλης, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2020 από τη δεξιά λωρίδα του δρόμου.

Η ανακατασκευή της εν λόγω οδού και η παράλληλη εκτέλεση διαφόρων έργων υποδομής, όπως η δημιουργία κράσπεδων και δικτύων κοινής ωφέλειας, επιφέρει σημαντική βελτίωση του επίπεδου οδικής ασφάλειας και αλλάζει σε μεγάλο βαθμό τη συνολική εικόνα της περιοχής.