Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 12.11.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 24ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2020

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ημερήσια διάταξη

  1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
  2. Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας για το έτος 2021.
  3. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης γεωργικής γης του Δήμου Καβάλας».
  4. Απαλλαγή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού σε εκτός σχεδίου περιοχή.
  5. Μείωση τετραγωνικών για Δημοτικά Τέλη επιχείρησης.