Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 21.12.2020 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της 28ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2020

Τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την ΠΝΠ άρθρο 10, παρ, 1 ΦΕΚ 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ημερήσια διάταξη

1. 22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
2. Μείωση ή απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το έτος 2021.
3. Δ’ κατανομή χρηματικών ποσών στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές για το έτος 2020.
4. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανόρυξη ερευνητικής γεωθερμικής γεώτρησης στην περιοχή του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας».
5. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2019».
6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» της Πράξης MIS 5029256.
7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Επισκευές – κατασκευές στο Κοινοτικό Κατάστημα Αμυγδαλεώνα και στο κτίσμα Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρού (ιδιοκτησίας Δήμου)».
8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντηρήσεις Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων, μεταλλικών και Ξύλινων Κατασκευών Δήμου Καβάλας έτους 2019».
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναβάθμιση Υποδομών του Σχολικού Συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ (Υποέργο 2)» της Πράξης MIS 5029256.
10. Έγκριση του 6ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή, συντήρηση Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
11. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019».
12. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Καβάλας».
13. Εισήγηση έγκρισης χορήγησης τρίτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» MIS 5029256.
14. Έγκριση χορήγησης τρίτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» MIS: 5001360 (Ενάριθμος: 2017ΣΕ27510039).
15. Έγκριση ή μη προσωρινού αποκλεισμού κοινοχρήστου χώρου – οδοστρώματος επί της οδού Μητροπόλεως για λειτουργία προσωρινού βοηθητικού εργοταξίου.
16. Εισήγηση για έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας τοποθέτησης λυόμενων και προσωρινών κατασκευών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 28 στη Δ.Κ. Καβάλας.
17. Τροποποίηση της υπ’αρίθμ. 940/2018 απόφαση του Δ.Σ. ως προς τον ορισμό των μελών της επιτροπής παραλαβής του έργου «Αρδευτικό δίκτυο αγροκτημάτων Πολυστύλου – Δάτου φάση Α΄».
18. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2019».
19. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση πυροσβεστικών Κρουνών».
20. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καβάλας προκειμένου να συμμετέχουν στη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ».
21. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2020 υπ. αριθμ 8.
22. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2020 υπ. αριθμ 9.
23. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2020 υπ. αριθμ 10.
24. Μείωση τετραγωνικών για Δημοτικά Τέλη επιχείρησης.
25. Μείωση τετραγωνικών για Δημοτικά Τέλη επιχείρησης.
26. Μείωση τετραγωνικών για τον καθορισμό ύψους Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού.