Η Καβάλα σχεδιάζει την «ευφυή» της στρατηγική

Πραγματοποιήθηκε το 1ο Εργαστήριο του προγράμματος "100 Intelligent Cities Challenge (ICC)" του Δήμου Καβάλας-Οι στόχοι, τα πρώτα αποτελέσματα και οι συμμετέχοντες

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 το 1ο Εργαστήριο του προγράμματος “100 Intelligent Cities Challenge (ICC)” του Δήμου Καβάλας.

Το ICC [δείτε εδώ] είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που με μοχλό τις 100 πόλεις θα στοχεύσει στην ανάπτυξη στρατηγικών για μια ευφυή, κοινωνικά υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Αποτελεί δε σημαντικό εργαλείο δικτύωσης, αλλά και μοχλό εξεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στα 2 επόμενα χρόνια η Καβάλα μέσω συμμετοχικών διαδικασιών και δράσεων και λαμβάνοντας την καθοριστική καθοδήγηση Ελλήνων και Ευρωπαίων μεντόρων, θα συγκεκριμενοποιήσει το όραμά της, τους στρατηγικούς της στόχους και θα χαράξει την πορεία υλοποίησής τους.

Αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας αυτής είναι η συμμετοχή των πολιτών και ο Δήμος έχει ήδη ξεκινήσει τις δράσεις για την ανάπτυξη του «τοπικού οικοσυστήματος», του συνόλου δηλαδή των εμπλεκομένων σε αυτήν την προσπάθεια. Ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου, το πρώτο εργαλείο του προγράμματος για την αυτοαξιολόγηση της πόλης “City Scan” έχει μελετηθεί και απαντηθεί από περισσότερους από 60 εκπροσώπους φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και από δημότες, εξάγοντας μια πρώτη αξιολόγηση του Δήμου στους παρακάτω τομείς:

  1. Πράσινη Οικονομία
  2. Φυσικό περιβάλλον
  3. Κυβερνητικές υπηρεσίες και κοινωνική συνδεσιμότητα
  4. Οικονομική ανάπτυξη και δεξιότητες
  5. Υγεία και ασφάλεια
  6. Μεταφορές και αστικές υποδομές

Η ανάλυση των πρώτων αυτών αποτελεσμάτων αποτέλεσε το κεντρικό θέμα του εργαστηρίου της Πέμπτης στο οποίο συμμετείχαν ενεργά 45 εκπρόσωποι από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα επιμελητήρια και τις επιχειρήσεις, τους δημόσιους φορείς και την κοινωνία των πολιτών.

Τη συνάντηση τίμησε με την παρουσία της και η Γενική Συντονίστρια του προγράμματος για την Ε.Ε., Ιορδάνα Ελευθεριάδου.

Το εργαστήριο ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες. Η ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων αποτελεί το έναυσμα για τη δημιουργία του τοπικού οικοσυστήματος για μια «ευφυή» πόλη.