Δήμος Καβάλας: Παράταση χρήσης καρτών στάθμευσης των μόνιμων κατοίκων

Η παράταση δίνεται χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών

Η χρήση των καρτών στάθμευσης των μόνιμων κατοίκων, οι οποίες έληξαν από 15/7/2020 και μετά, λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών της τρέχουσας περιόδου, παρατείνεται, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.