Δήμος Καβάλας: 88.200 ευρώ για συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων

Η σύμβαση που έχει χρόνο περαίωσης 2 χρόνια υπογράφηκε από τον δήμαρχο Καβάλας Θόδωρος Μουριάδη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας

Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης και ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας «Α. Πρασίνης – Τσάντας Παναγιώτης», Αντώνης Πρασίνης, υπέγραψαν την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, τη σύμβαση του έργου Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021″.
Αρχικός προϋπολογισμός έργου: 88.200 ευρώ
Χρόνος περαίωσης: 24 μήνες.