Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 15.02.2021 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 3ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2021

Τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, στις 18:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την ΠΝΠ άρθρο 10, παρ, 1 ΦΕΚ 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠΕΣ.

Η ημερήσια διάταξη

 1. 1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021- άρθρο 5 της αριθμό 46735/1-8-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
 2. Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση ωραρίου υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας για το έτος 2021.
 3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για τη διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Circular Building Cities – B Φάση» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III».
 4. Εισήγηση για τον καθορισμό αμοιβής από το Δημοτικό Συμβούλιο, της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προς αντίκρουση της από 10.07.2020 και υπ’αριθ.εκθ.καταθ.1222/17.07.2020, ασκηθείσης κατά του Δήμου μας εργατικής αγωγής περιουσιακών διαφορών με αντικείμενο την μισθολογική κατάταξή τους σε κλιμάκια ανάλογα με την συνολική προϋπηρεσία τους και την καταβολή της διαφοράς των αποδοχών τους). Δικαστήριο: Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Δικάσιμος μετ’αναβολήν: 03.02.2021.
 5. Έγκριση Πρακτικού 120ης Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας.
 6. Χορήγηση άδειας εφαρμογής προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ» που υλοποιείται από την ανάδοχη εταιρεία ΜΕ.ΚΟΝ Α.Ε. για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.
 7. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΈΤΟΥΣ 2019».
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2017.
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2018».
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2019».
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές – επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2018».
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουνών».
 13. Έγκριση ή μη για την αλλαγή αρίθμησης της οδού Πατρών.
 14. Απαλλαγή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού σε εκτός σχεδίου περιοχή.
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2020.
 16. Συμπλήρωση της αριθμ.483/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καβάλας για τη χρονική περίοδο από 01-09-2019 έως 31-12-2023, με προσθήκη ως μέλους ενός ακόμα φορέα της πόλης μας.