Δήμος Καβάλας: Διαδικτυακές συναντήσεις για την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση ογκωδών αποβλήτων

Εκπρόσωποι του Δήμου συμμετείχαν στην 3η συνάντηση εργασίας για το έργο URGE και τη συνάντηση εργασίας για την ανάπτυξη πρότυπου προγράμματος διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, η 3η Συνάντηση εργασίας της Τοπικής Ομάδας Φορέων για το έργο «URGE: Circular Building Cities» (Πόλεις που επενδύουν στην Κυκλική Οικονομία) της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBACT III,  που υλοποιεί ο Δήμος σε συνεργασία με το Δήμο της Ουτρέχτης (Ολλανδία), την Διαδημοτική Ένωση του Oeste (Πορτογαλία), τη Δημοτική επιχείρηση Nigrad (Σλοβενία),  τον Δήμο της Riga (Λετονία), την πόλη της Γρανάδας (Ισπανία), την πόλη της Κοπεγχάγης (Δανία), τον Δήμο του Πράτο (Ιταλία) και την πόλη του Μονάχου (Γερμανία).

Παράλληλα, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου υλοποιήθηκε συνάντηση εργασίας σχετικά με την ανάπτυξη πρότυπου προγράμματος διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων, καθώς τα ογκώδη απόβλητα αποτελούν ένα από τα κεντρικά σημεία ενδιαφέροντος του έργου URGE για τον Δήμο.

Η 3η τοπική συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και με την  ενεργό συμμετοχή φορέων του κατασκευαστικού κλάδου, εκπροσώπων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, φορέων διαμόρφωσης πολιτικής, TEE ΑΜ, ΔΙΑΠΑΕ και του ΔΠΘ.

Στόχος της ήταν η λεπτομερέστερη ανάλυση και αξιολόγηση των δράσεων που προτείνονται από τον Δήμο Καβάλας έτσι όπως αναδειχθήκαν από τις πρώτες συναντήσεις της Τοπικής Ομάδας Φορέων και των Διεθνών Συναντήσεων.

Η συνάντηση ήταν διαδραστική με κύριο στόχο την ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες φορείς σχετικά με τις προτεινόμενες δράσεις που αφορούσαν τη διαχείριση ΑΕΚΚ. Μετά την παρουσίαση των δράσεων, οι συμμετέχοντες σχολίασαν και έκαναν τις δικές τους προτάσεις για τη βελτίωση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του Δήμου. Από τη σχετική συζήτηση προέκυψε ότι υπάρχει δυναμική στην αξιοποίηση των ανακυκλωμένων ή δευτερογενών ΑΕΚΚ (άμμος, Ε4, 3Α), αλλά και ότι είναι σημαντικό να παραμετροποιηθεί στις τοπικές συνθήκες ένα μοντέλο πρόβλεψης παραγωγής ΑΕΚΚ.

Η συνάντηση εργασίας, που επίσης πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, είχε στόχο την επικοινωνία με τοπικούς φορείς του Δήμου Καβάλας για την πιθανή αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και την εμπλοκή τους σε μία προσπάθεια σχετικά με την ανάπτυξη πρότυπου προγράμματος διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων.

Οι συμμετέχοντες που αντιπροσώπευαν τοπικούς συλλόγους, ΚοινΣΕπ, ΜΚΟ, αλλά και πρωτοβουλίες που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Καβάλας, δήλωσαν την προθυμία τους να συμβάλλουν, μέσω των δράσεών τους, αλλά και συνεργασίας με το Δήμο. Στο πλαίσιο ο Δήμος Καβάλας και οι τοπικοί φορείς θα εξετάσουν τη δυνατότητα υποβολής μιας από κοινού πρότασης για τη μείωση των παραγόμενων ογκωδών αποβλήτων και την ορθότερη διαχείρισή τους.