Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 08.03.2021 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 6ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2021

Τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021, στις 18:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη [σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠΕΣ].

Η ημερήσια διάταξη

1. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2021.
2. 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2021.
3. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής γεωθερμικής γεώτρησης στην περιοχή του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας».
4. Ορισμός Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους του έργου: «Διαπλάτυνση τμήματος οδού Νυρεμβέργης στο ύψος του Παλαιού Νοσοκομείου».
5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαπλάτυνση τμήματος οδού Νυρεμβέργης στο ύψος του Παλαιού Νοσοκομείου».
6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αρδευτικό δίκτυο αγροκτημάτων Πολυστύλου – Δάτου φάση Α΄».
7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
8. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης γεωτεμαχίου στην περιοχή Καρνάγιου.
9. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης γεωτεμαχίου στην περιοχή Ραψάνης.
10. Εισήγηση χορήγησης άδειας τοποθέτησης λυόμενων και προσωρινών κατασκευών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Δοϊράνης και Ψαρών στη Δ.Κ. Καβάλας με την επωνυμία «ΜΙΚΕΛ» ιδιοκτησίας της εταιρίας POST IKE.
11. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα».
12. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της κας. Ιωσηφίδου Αναστασίας: α) από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και β) από τακτικό μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καβάλας και αντικατάστασής της.
13. Μετατροπή πέντε (05) συμβάσεων καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, από μερικής σε πλήρους απασχόλησης, και αύξηση κατά μία (01) ώρα της απασχόλησης σε πενήντα τέσσερεις (54), μερικής απασχόλησης σχολικές καθαρίστριες.