Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας 14.04.2021 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2021

Την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, στις 13:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας. Η συνεδρίαση, λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Η ημερήσια διάταξη

  1. Έκθεση Πεπραγμένων 2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας
  2. Αίτηση των γονέων του βατραχανθρώπου Θεόδωρου Κάργα, για εκτέλεση εργασιών καλλωπισμού της προτομής του (έναντι της Στρατιωτικής Λέσχης).
  3. Αίτηση ιδιώτη (Κ.Χ.) για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης διερευνητικών εργασιών σε λιθοδομή ιδιοκτησίας του Δήμου Καβάλας (οδός Καψάλη).
  4. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης επί των οδών Μ. Αλή και Ανθεμίου στη συνοικία της Παναγίας, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών του Ο.Τ.Ε Α.Ε.
  5. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου ΄΄Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας έτους 2019.
  6. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου « ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ
  7. Έγκριση υποβολής αιτήματος παραχώρησης ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.1β του Ν.4061/2012